راهنمای استفاده

راهنمای ارسال تصویر احراز هویت

 
نمونه عکس قابل قبول:
 
 
 
مدارکی که هنگام گرفتن تصویر باید در دست گرفته شود، عبارتند از:
 • کارت ملی
 • کارت بانکی
 • فرم تعهدنامه

نکات مهم جهت تهیه عکس احراز هویت

۱- کارت ملی
 • کارت ملی خود را به گونه ای در دست بگیرید که مشخصات آن کاملا واضح و خوانا باشد.
 • در صورتی که کاربری کارت ملی هوشمند ندارد، میتواند این گزینه را با شناسنامه جدید (شناسنامه عکس دار و حاوی شماره ملی) یا پاسپورت معتبر و یا کارت ملی قدیمی به انضمام برگه درخواست کارت ملی جدید از ثبت احوال جایگزین کند. دقت فرمایید در صورت نداشتن کارت ملی هوشمند کارت ملی قدیمی را به اضافه یکی از مدارک جایگزین در دست گرفتع و عکس سلفی را تهیه کنید.
۲- کارت بانکی
 • یکی از کارت‌های بانکی که قصد دارید از طریق آن واریز انجام دهید و آن را در پروفایل خود ثبت نموده‌اید را در دست بگیرید(تنها با کارت های عابر بانکی که در سایت ثبت میکنید و تایید میشود میتوانید از سایت خرید کنید). برای راحتی می توانید آن را روی برگه تعهدنامه بچسبانید.
 • اطلاعاتی چون تاریخ انقضا و cvv2 را با برچسبی بپوشانید، اما نام دارنده و شماره کارت بانکی کاملا واضح باشد.
 
 

۳- متن تعهدنامه

 فرمی که متن آن در زیر آمده است را به صورت دست نوشته روی یک کاغذ بنویسید، نام کامل به همراه تاریخ و امضا به صورت واضح در زیر آن قید شود
از نوشتن متن با ماژیک خودداری نمایید.
ضمن مطالعه و تأیید قوانین استفاده از خدمات بیت بورس، مدارک به جهت احراز هویت در این سایت ارسال گردیده است. همچنین متعهد می شوم حساب کاربری و مدارک خود را در اختیار اشخاص غیر قرار ندهم.
نام و نام خانوادگی
تاریخ
امضا
 • سایر نکات مهم:

  • مدارک باید کاملا خوانا و واضح باشند، عکس های تار و ناخوانا تایید نمی شوند
  • تصاویر نباید به صورت آینه ای یا معکوس باشند
  • کارت ملی را روی فرم تعهد نچسبانید
  • رعایت حجاب اسلامی برای بانوان